Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Popis služby LOVESMS.SK – Jedná sa o internetový portál fungujúci ako systém chatu prostredníctvom mobilných telefónov na báze prémiových SMS, slúžiaci na účely zábavy, chatu, flirtu, zoznámenia sa. Internetový zoznamovací portál lovesms (ďalej len „portál“) je určený pre verejnosť – fyzické a právnické osoby (ďalej len „používateľ“). Prevádzkovateľom portálu je Mihail Georgescu, Bucurest,Rumunsko (ďalej len „prevádzkovateľ“). Používateľ súhlasí s podmienkami používania.
 
2. Prístupnosť  - Vzhľadom na technické aspekty Internetu a mobilného spojenia, na ktoré zoznamovací portál LOVESMS.SK nemá žiaden vplyv, môže však čas od času dôjsť k narušeniu v prenose dát. Najmenšia pravdepodobnosť prerušenia prenosu je v husto osídlených mestách ako napríklad Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Žilina, Michalovce, Poprad, Trnava, Ružomberok, Trenčín, Trebišov, Dunajská Streda, Rožňava, Rimavská Sobota, Zvolen, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Galanta, Čadca, Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica, Piešťany, Nové mesto nad Váhom, Komárno, Nové Zámky, Štúrovo, Malacky, Kolárovo a iné. Zoznamka LOVESMS.SK teda nemôže zaručovať celkovú dostupnosť systému, alebo prístupnosť jednotlivých účastníkov, ktorí majú záujem hľadať partnera, priateľa, lásku, chatovať či flirtovať a zabávať sa.
 
3. Náklady - Prostredníctvom chatu zoznamovacieho portálu LOVESMS.SK vznikajú pre užívateľa náklady, ktoré sa skladajú z nákladov účasti v chat systéme a z poplatkov pripojenia sa a používania mobilného spojenia: Náklady v Chat systéme sú maximálne 1,606 € s DPH za každú prijatú SMS.
 
4. Obmedzenie zodpovednosti - Zoznamovací portál LOVESMS.SK nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah správ, pretože nie je možné kontrolovať ich obsah. Každý autor zodpovedá za obsah svojich správ. Zoznamka LOVESMS.SK taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za : Škody v službách a chýb v prenose dát Poruchu v spojení Za vymazanie obsahu alebo užívateľských dát Zrútenia alebo iné narušenia komunikačného spojenia Likvidáciu akýchkoľvek údajov treťou osobou Neoprávnený prístup k údajom Manipuláciu dát; Zneužitie údajov
 
5. Pravidlá účasti - Podmienkou pre účasť v zoznamke LOVESMS.SK je, že užívateľ musí mať minimálne 18 rokov. Distribúcia obsahu, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi je zakázaný; najmä nie je dovolené šíriť obsah, ktorý je xenofóbny, rasistický, alebo nesie pornografický a sexuálny charakter. Porušenie tejto dohody oprávňuje prevádzkovateľa chatu k okamžitému blokovaniu užívateľa. Na animáciu chatu poskytuje prevádzkovateľ animátorov, ktorí vedú chatové rozhovory. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť celkové a pravdivé informácie o jeho osobe a údaje potrebné pre fakturáciu, najmä údaje o mobilnom telefónnom čísle.
 
6. Ochrana údajov - Zoznamka LOVESMS.SK a jeho chat systém je v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a dôvernosti v telekomunikácii.
 
7. Akcept - Poslaním SMS akceptuješ naše všeobecné obchodné podmienky.